Palvelut

Kiinteistöomistajat

Kiinteistöomistajat

Kiinteistökehityshankkeen tutkiminen ei alkuvaiheessa vaadi arkkitehti- ja rakennesuunnittelua eikä erilaisten selvitysten teettämistä. Kiinteistökehityshankkeen potentiaalia voidaan arvioida alkuun kevyemmällä selvityksellä. Kaupungin kaavoituksen ja rakennusliikkeiden kanssa käytävän keskustelun avulla saadaan yleensä hyvä ja realistinen näkemys kehityshankkeen mahdollisuuksista ja taloudellisesta potentiaalista. Saxconin rooli kiinteistökehityshankkeen alkuvaiheessa on ajatusten sparraamista ja lähtökohtien selvittämistä. Kiinteistökehityshankkeen mahdollisuuksista saadaan nopeasti sellainen mielikuva, minkä avulla voidaan päättää hankkeen käynnistämisestä. Hankkeen edetessä tehdään tarpeen mukaan suunnitelmia ja selvitetään tarkempia lähtötietoja hankkeen toteuttajakumppanin valintaan joko kilpailutuksen tai neuvottelumenettelyn kautta. Saxcon on mukana kiinteistöomistajan apuna kiinteistökehityshankkeessa alkuvaiheen ideoinnista hankkeen kilpailutukseen ja aina kauppakirjojen allekirjoittamiseen asti edunvalvojana.

Taloyhtiön täydennysrakentaminen

Taloyhtiöt täydennysrakentaminen

Saxconin tarjoama täydennysrakentamisen esiselvitys on erinomainen ensimmäinen askel taloyhtiön pohtiessa tonttinsa täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Esiselvityksen lähtökohtana on, että täydennysrakentamisen taloudellinen potentiaali selvitetään aina ennen kuin taloyhtiö teettää kalliita suunnitelmia ja selvityksiä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista. Saxconin tarjoamaan esiselvitykseen kuuluu mm. täydennysrakentamisen eri vaihtoehtojen tutkiminen. Kaupungin kaavoituksen ja rakennusliikkeiden haastattelujen avulla saadaan riittävät lähtötiedot kannattavuuslaskelmien tekemiseen. Esiselvityksen lopputulemana on realistinen arvio täydennysrakentamisen mahdollisuuksista ja arviolaskelmat taloyhtiön saamasta korvauksesta. Esiselvityksestä laaditaan raportti taloyhtiön käyttöön ja esiselvitys on osoittautunut erinomaiseksi keskustelun avaukseksi taloyhtiössä. Mikäli taloyhtiössä kiinnostutaan täydennysrakentamisesta, Saxcon toimii taloyhtiön kumppanina hankkeen kilpailuttamisessa ja edunvalvojana koko hankkeen ajan aina kauppakirjojen allekirjoittamiseen ja rakentamisen käynnistymiseen asti.

Rakennusliikeyhteistyö

Rakennusliikeyhteistyö

Rakennusliikkeen menestyksen pohja luodaan aktiivisella hankekehityksellä. Parhaiden hankeaihioiden löytäminen vaatii paljon jalkatyötä, missä Saxcon on apuna. Saxcon etsii aktiivisesti mahdollisia kehitysaihioita uudelle asuntorakentamiselle Pääkaupunkiseudulla, Tampereella sekä Jyväskylässä ja Kuopiossa. Rakennusliikeyhteistyö sisältää uusien hankeaihioiden säännöllistä etsimistä ja aihioiden esittämistä rakennusliikkeelle. Kiinnostavien aihioiden osalta pohditaan yhdessä kiinteistön eri kehitysmahdollisuuksia ja esitystä kiinteistöomistajalle. Saxcon toimii rakennusliikkeen ja kiinteistöomistajan yhteyden luojana ja neuvottelujen edistäjänä. Ymmärtämällä sekä rakennusliikkeen että kiinteistöomistajan tavoitteet, luodaan pohja menestyksekkäälle yhteistyölle.

Saxcon Oy - Kiinteistökehitystä

Yli-Huikkaantie 30, 33560 Tampere · Käyntiosoite: Kaskenpolttajantie 2, 33960 Pirkkala · Y-tunnus 2639714-9

Yrittäjä, toimitusjohtaja Antti Saxlin · 040 752 3753 · antti.saxlin@saxcon.fi