Palvelut

Kiinteistöomistajat

Kiinteistökehityksen tavoitteet määritetään yhdessä asiakkaan kanssa. Kiinteistöomistajalle esitetään kiinteistön kehityssuunnitelma ja suunnitelman mukaan arvioitu kiinteistön myyntiarvo. Keskeisenä tavoitteena on tonttitehokkuuden optimointi ja hankkeen myyntiarvon maksimointi.

Kiinteistölle laaditaan arkkitehtisuunnitelmat yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaan. Viranomaisten kanssa neuvotellaan kiinteistökehityksen reunaehdot ja sovitaan kaavoittamisen aikataulu.

Viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukainen kehityshanke kilpailutetaan rakennusliikkeillä ja muilla asuntorakennuttajilla. Kiinteistöomistaja päättää saatujen tarjouksien pohjalta edetäänkö hankkeessa kiinteistön myyntineuvotteluihin. Kiinteistön myynnin sopimuskonsultointi kuuluu myös palveluun.

Kiinteistökehityspalvelu on kiinteistöomistajalle ilmainen. Kiinteistön markkinahinta selvitetään nopealla aikataululla ja kiinteistöomistaja tekee kiinteistön myyntipäätöksen kilpailutettujen tarjousten pohjalta.

Taloyhtiöt

Taloyhtiön omistamalle tontille on monesti mahdollista rakentaa lisää asuntoja. Täydennysrakennushankkeen avulla taloyhtiöllä on esim. mahdollisuus rahoittaa tulevia korjaushankkeita.

Taloyhtiölle esitetään arkkitehdin laatima tontinkäyttösuunnitelma, missä esitetään mm. tontille rakennettavien uusien rakennuksien sijoittuminen nykyisiin rakennuksiin nähden, pysäköintijärjestelyt ja virkistysalueet. Taloyhtiön kanssa sovitaan yhdessä tavoitteet täydennysrakennushankkeelle ja taloyhtiö hyväksyy kehityssuunnitelman, mikä esitetään viranomaisille.

Viranomaisten hyväksymien suunnitelmien mukainen kehityshanke kilpailutetaan rakennusliikkeillä ja muilla asuntorakennuttajilla. Taloyhtiö päättää saatujen tarjouksien pohjalta edetäänkö hankkeessa asemakaavamuutosprosessiin ja tehdäänkö rakennusoikeuden myynnistä sopimus.

Kiinteistökehityspalvelu on taloyhtiölle ilmainen. Täydennysrakennushankkeen rakennusoikeuden markkinahinta selvitetään nopealla aikataululla ja taloyhtiö tekee kilpailutettujen tarjousten perusteella päätöksen lähdetäänkö hankkeeseen vai ei.

Toimitilat

Toimitilakiinteistön käyttämätön rakennusoikeus voidaan suunnitella yrityksen omaan käyttöön tai rakentaa toimitilaa muille yrityksille vuokrattavaksi. Kiinteistökehityspalveluun kuuluu arkkitehtisuunnitelma kiinteistön lisärakentamiselle yrityksen tarpeiden mukaan räätälöitynä. Vuokrattavien tilojen markkinointi tehdään suoramarkkinointina yhdessä valitulle kohderyhmälle erikseen sovitussa laajuudessa.

Saxcon Oy

Yli-Huikkaantie 30, 33560 Tampere · Käyntiosoite: Kaskenpolttajantie 2, 33960 Pirkkala · Y-tunnus 2639714-9

Yrittäjä, toimitusjohtaja Antti Saxlin · 040 752 3753 · antti.saxlin@saxcon.fi