Yritys

Saxcon Oy on vuonna 2014 perustamani yritys, mikä keskittyy kiinteistökehitykseen. Kiinteistökehitys käsittää yleensä vanhojen rakennusten purkamista ja uusien rakentamista, mutta myös uusien rakennusten suunnittelua tontin olemassa olevien rakennusten yhteyteen, eli tontin täydennysrakentamista. Kiinteistökehityshankkeissa on useita rooleja ja näkökulmia. Onnistunut kiinteistökehityshanke vaatii ainakin kiinteistöomistajan, hankkeen toteuttajan ja viranomaisten tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä tavoitteita. Saxcon toimii kiinteistökehityshankkeissa eri osapuolten kanssa yhteistyössä.

Saxconin toiminnasta valtaosa on kiinteistöomistajien ja rakentajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kiinteistöomistajien kanssa pohditaan kehitysmahdollisuuksia kiinteistön arvon nostamiseksi. Huolellinen esiselvitys kehitysmahdollisuuksista antaa kiinteistöomistajalle työkaluja päätöksentekoon. Kiinteistökehityshankkeen edetessä, hankkeelle etsitään yhdessä rakentajakumppani.

Saxconilla on asiakkaana monta rakennusliikettä ja asuntorakennuttajaa, joiden kanssa pääsen tekemään yhteistyötä päivittäin. Rakentajien kanssa etsitään yhdessä potentiaalisia kiinteistökehityskohteita ja pyritään neuvottelemaan kiinteistöomistajien kanssa yhteistyöstä kehityshankkeen käynnistämiseksi. Rakentajilla on paras päivän tieto mm. asuntomyynnin, asuntosuunnittelun, viranomaisvaatimusten, rakennuskustannusten ja monen muun kiinteistökehityshankkeen kannalta keskeisen tekijän osalta. Näiden muuttujien jatkuva sparraaminen ja opiskelu on keskeistä onnistuneiden kiinteistökehityshankkeiden aikaansaamiseksi.

Yrityksen perustamisen jälkeen olen päässyt työskentelemään useiden kiinteistöomistajien, taloyhtiöiden ja asuntorakentajien kanssa eri puolilla Suomea. Valtaosa hankkeista on sijainnut Pääkaupunkiseudulla ja Tampereella sekä Keski- ja Itä-Suomessa. Kiinteistökehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja hankkeiden etenemistä arvioidaan ennemmin vuosissa kuin viikoissa. Saxconin ensimmäisiin vuosiin on mahtunut kymmeniä erilaisia kiinteistökehityshankkeita. Näitä kokemuksia ja oppeja on hienoa jakaa tuleviin hankkeisiin.

Saxcon Oy, Yrittäjä
Antti Saxlin

Saxcon Oy - Kiinteistökehitystä

Yli-Huikkaantie 30, 33560 Tampere · Käyntiosoite: Kaskenpolttajantie 2, 33960 Pirkkala · Y-tunnus 2639714-9

Yrittäjä, toimitusjohtaja Antti Saxlin · 040 752 3753 · antti.saxlin@saxcon.fi