Referenssit

 • Isännöinti Ilkka Saarinen Oy

  Asunto-osakeyhtiöiden täydennysrakentamisen esiselvitykset

  Tekninen isännöitsijä Petri Setälä:

  "Saxconin toimintapa on selkeä ja erittäin kustannustehokas. Prosessissa keskitytään olennaiseen, eikä turhaa dokumentaatiota tai turhia kustannuksia esiselvitysvaiheessa synny. Mikäli lisä- tai täydennysrakennuspotentiaalia taloyhtiössä ei ole, sekin tulee esiselvityksessä ilmi.

  Antin työskentely on tehokasta, esiselvitysvaihe on nopea ja dokumentointi selkeää. Antilla on erittäin hyvät kontaktit eri osapuoliin ja neuvottelut, kiinteistökäynnit ja muut kokoontumiset ovat tiiviitä."

   

 • Tampereen seurakuntayhtymä

  Kiinteistökehityskonsultointi

  Kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo:

  "Tampereen seurakuntayhtymällä on paljon kiinteistöjä. On mietittävä mitä potentiaalia niihin sisältyy, miten niitä voisi kehittää ja mitä markkinoilla niistä ajatellaan. Antti tuntee kiinteistökehitysmarkkinan ja alan toimijat, ja on pystynyt tuomaan tarpeellista osaamista ja toimivan keskusteluyhteyden srk-yhtymän ja rakennusliikkeiden välille. Antti on lisäksi hoitanut osaltaan myös neuvotteluihin liittyviä käytännön tehtäviä, kuten tarjouspyyntöjen ja sopimusluonnosten laatimista.

  Meille julkisyhteisönä on olennaista, että yhteistyökumppanina taloudellisesti merkittävissä hankkeissa on puolueeton taho ja asiat tehdään mahdollisimman läpinäkyvästi. Saxcon täyttää tämän kriteerin ja olemme olleet Antin tarjoamiin palveluihin tyytyväisiä. Yhteistyö on ollut vaivatonta ja luontevaa. Lisäksi on plussaa, kun on voinut asioida ihmisen eikä instituution kanssa."

 • Kojamo Oyj

  Puotilan ostoskeskuksen kehityshanke


  Hankekehityspäällikkö Elina Sillanpää:

  "Puotilan ostoskeskuksen kehityshankkeen eteenpäin viemisessä oli kolme päälinjaa: ensinnä sopimukseen pääseminen jokaisen osakkaan kanssa erikseen osakkeiden myymisestä. Toiseksi oli kehitettävä ostajan ja kaupungin tarpeet täyttävä suunnitelma, jotta kohteeseen oli järkevää hakea asemakaavamuutosta, ja kolmanneksi oli neuvoteltava kaupungin tonttiyksikön kanssa tontin myymisestä ja suunnitteluvarauksen antamisesta alueelle. Antti Saxlinin pitkäjänteinen työ oli avainasemassa näiden tavoitteiden maaliin saattamisessa.

  Osakkaita oli toistakymmentä, kaikilla erilaiset intressit. Antti sai neuvottelutaidoillaan valtaenemmistön osakkeista hankkeen taakse. Antti lähestyy asioita erittäin ratkaisukeskeisesti ja hankalassakin tilanteessa löytää aina tien eteenpäin."

Saxcon Oy - Kiinteistökehitystä

Yli-Huikkaantie 30, 33560 Tampere · Käyntiosoite: Kaskenpolttajantie 2, 33960 Pirkkala · Y-tunnus 2639714-9

Yrittäjä, toimitusjohtaja Antti Saxlin · 040 752 3753 · antti.saxlin@saxcon.fi